Prednášajúci

PaedDr. Adelaida Fábianová

Pôsobí ako klinická logopedička, odborný garant a vedúca logopedického centra Logopea v ADELI Medical Center v Piešťanoch.

Mgr. Veronika Maňková

Pôsobí ako logopedička logopedického centra Logopea v ADELI Medical Center v Piešťanoch.

Mgr. Zuzana Hajduková

Pôsobí ako vedúca fyzioterapeutka oddelenia ranej rehabilitácie ADELI BabyMed v ADELI Medical Center v Piešťanoch.